Slide background

We Measure Suspended Solids

Cerlic is the only company to offer a complete line of suspended solids meters for WTPs & WWTPs.

View our products

Cerlic Controls AB tillverkar kvalitetsmätare för att styra processen att rena vatten.

Bolaget är ledande på främst mätning av partiklar i vattnet, slam.

Vi mäter partikelhalten i slam från nära rent vatten till pumpbart men mycket tjockt slam.

Cerlic har också mätare för syre-, -ph och redox. Mätarna finns bl.a. i reningsverk, massa och pappersbruk, matförädlingsindustrier, fiskodlingar och i kraftindustrin.

Cerlic Controls AB bidrar därmed till renare sjöar, åar och hav.

Cerlic Controls är ett Sverigebaserat företag specialiserat på optiska sensorer för övervakning av TSS, DO. CEC övervakar också pH, ORP och många andra parametrar. Vi strävar efter att tillhandahålla instrument av högsta kvalitet för vattenbehandling, avloppsvattenbehandling, industrivatten och annan vattenkvalitetsövervakning.

Cerlic Controls

  • “Cerlic Measures Suspended Solids”
  • Cerlic Also Measures DO, pH, ORP, and Flow Rate
  • All sensors are Stainless Steel and Self-Cleaning

Se Cerlic-produkter

Process Diagram

Aktuellt