Slide background

Cerlic Controls AB tillverkar kvalitetsmätare för att styra processen att rena vatten.

Bolaget är ledande på främst mätning av partiklar i vattnet, slam.

Vi mäter partikelhalten i slam från nära rent vatten till pumpbart men mycket tjockt slam.

Cerlic har också mätare för syre-, -ph och redox. Mätarna finns bl.a. i reningsverk, massa och pappersbruk, matförädlingsindustrier, fiskodlingar och i kraftindustrin.

Cerlic Controls AB bidrar därmed till renare sjöar, åar och hav.

Aktuellt